Türkçe


Sürücü Belgesi Randevu

Elektronik Ehliyet Sınavı(e-Sınav)

Güzergah

Gerekli Evraklar

  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi
  • Diploma veya tastikname aslı
  • Sabıka kaydı
  • Sağlık raporu Fotoğraflı
  • İkametgah Senedi
  • Ehliyet fotokopisi (fark için)

DUYURULAR

Kayıtlarımız 

Başlamıştır

A2 Sýnýfý

 

* 2918 sayýlý Trafik Kanununa göre A2 sýnýfý ehliyet alabilmek için en az 17 yaþýný bitirip 18'den gün almak gerekmektedir.
* Þu andaki yönetmeliðe göre en az Ýlkokul mezunu olmak yeterli
A2 sürücü belgesi ile motorlubisiklet,motorsiklet ve scooter kullanýlabilmektedir.
* Direk A2 ehliyet alacak sürücü adaylarý Trafik, Motor, Ýlkyardým ve direksiyon sýnavlarýna tabi tutulur..
* Herhangi bir ehliyeti olup fark sýnavýna girecek adaylar ise Motordan teorik sýnav ve Direksiyon sýnavlarýna tabi tutulur.

04/10/2023 Gün Ortalama:98  Bugün15 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.236.237.61