Türkçe


Sürücü Belgesi Randevu

Elektronik Ehliyet Sınavı(e-Sınav)

Güzergah

Gerekli Evraklar

  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi
  • Diploma veya tastikname aslı
  • Sabıka kaydı
  • Sağlık raporu Fotoğraflı
  • İkametgah Senedi
  • Ehliyet fotokopisi (fark için)

DUYURULAR

Kayıtlarımız 

Başlamıştır

Yazýlý Sýnav Hakkýnda

İzlenme 10094

 

Teorik sýnavda;
Trafik ve Çevre Bilgisi'nden 21 soru,
Motor ve Araç Tekniði dersinden 16 soru,
Ýlkyardým Bilgisi dersinden 13 soru, olmak üzere toplam 50 soru sorulacaktýr.
 
Bu sýnavýn süresi 60 DAKÝKADIR. Her ders için geçme notu 100 üzerinden 70'tir.
Bir veya iki dersten baþarýsýz olunduðu taktirde tekrar üç dersten sýnava girilmez, sadece baþarýsýz olunan dersten sýnava girilir.
Toplam beþ kez sýnava girme hakký vardýr. Sýnavda verdiðiniz yanlýþ cevaplar doðru cevaplarýnýzý götürmez.

03/10/2022 Gün Ortalama:49  Bugün40 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:100.25.42.211