Türkçe


Sürücü Belgesi Randevu

Elektronik Ehliyet Sınavı(e-Sınav)

Güzergah

Gerekli Evraklar

  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi
  • Diploma veya tastikname aslı
  • Sabıka kaydı
  • Sağlık raporu Fotoğraflı
  • İkametgah Senedi
  • Ehliyet fotokopisi (fark için)

DUYURULAR

Kayıtlarımız 

Başlamıştır

Yazýlý Sýnava Giderken Bulundurmanýz Gerekenler

İzlenme 8740

 

Motorlu Taþýt Sürücü Adaylarý Sýnavlarý saat 11:00'da baþlar. En geç saat 10:30'da sýnava gireceðiniz binada hazýr bulununuz. Sýnav baþladýktan sonra gelen hiçbir aday sýnava alýnmaz.
 
Sýnava gelirken ynaýnýzda SINAVA GÝRÝÞ BELGESÝ ile birlikte NÜFUS CÜZDANI, PASAPORT veya önceki sertifika türünden EHLÝYET ile Kurþun kalem, kalemtraþ ve silgi bulundurmayý unutmayýnýz.
 
Sýnavýnýzýn geçerli sayýlmasý herþeyden önce sýnav kurallarýna uymanýza baðlýdýr.
 
Cep telefonu ile sýnava girmek kesinlikle yasaktýr. ( Çaðrý cihazý, telsiz v.b. haberleþme araçlarý ile cep bilgisayarý, saat fonksiyonu dýþýnda fonksiyonu olan saat v.b. her türlü cihaz) Cep telefonu ile sýnava giren adaylarýn sýnavlarý geçersiz sayýlacaktýr.

03/10/2022 Gün Ortalama:49  Bugün39 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:100.25.42.211